Cofrestru

Sign up to WorkFit and find work opportunities

Mae ymuno â safle WorkFit yn rhad ac am ddim ac yn hawdd i'w wneud. Trwy ymuno, cewch fanteisio ar eich tudalen WorkFit eich hun, lle gallwch:

Postio'ch proffil a dweud wrth gyflogwyr am bethau a fwynhewch ac yr ydych yn eu gwneud yn dda, a'r swyddi yr hoffech eu gwneud.

Chwilio am swyddi gwag yn eich ardal

Cofrestru'ch diddordeb mewn swyddi a hoffwch, a pheidiwch â cholli cyfle am swyddi pan ymddangosant.

Chwiliwch am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ichi.

Chwiliwch am wybodaeth ynghylch eich budd-daliadau.

Follow these simple steps to sign up:

 

Os cewch unrhyw broblemau wrth lenwi'r ffurflen hon, cysylltwch â llinell gymorth DSA ar 0333 12 12 300.