Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Profiad Gwaith

It is a great way to get some real life work experience of the work you want to do while you are at school or college. It usually lasts between 6-12 weeks.

Budd-daliadau:

  • Byddwch yn dysgu am fyd gwaith
  • Byddwch yn cael profi ystod o opsiynau gwahanol ym myd gwaith
  • Byddwch yn cael ceisio maes gwaith cyn gwneud ymrwymiad i'r math hwnnw o waith
  • Adeiladu'ch sgiliau a chael tystlythyrau newydd

Benefits Information

To find out how work experience will affect your benefits click here.

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

WorkFit will make sure that the work experience fits your personal requirements and support needs, and that you are fully supported at work by a buddy. We will be with you at all stages and will continue to support you throughout your work experience placement.

Os ydych am ddod o hyd i ychydig o brofiad gwaith, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.

Please note that WorkFit supports short term (up to 12 weeks)  work experience placements with commercial organisations as we believe that our candidates should be paid for their contribution to a private sector company after that time. With public or third sector organisations it can be beneficial to arrange longer term placements if all parties are in agreement.