Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Profiad Gwaith

It is a great way to get some real life work experience of the work you want to do while you are at school or college. It usually lasts between 6-12 weeks.

Budd-daliadau:

  • Byddwch yn dysgu am fyd gwaith
  • Byddwch yn cael profi ystod o opsiynau gwahanol ym myd gwaith
  • Byddwch yn cael ceisio maes gwaith cyn gwneud ymrwymiad i'r math hwnnw o waith
  • Adeiladu'ch sgiliau a chael tystlythyrau newydd

Benefits Information

To find out how work experience will affect your benefits click here.

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

Bydd y DSA yn eich cysylltu â'r asiantaeth gymorth ac/neu gyflogwr cywir.

Os ydych am ddod o hyd i ychydig o brofiad gwaith, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.