Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Gwirfoddoli

Rydych yn dewis rhoi eich amser rhydd i helpu pobl eraill heb gael eich talu amdano.Gallwch wirfoddoli gydag unrhyw fath o elusen.

Budd-daliadau:

  • Dysgu Sgiliau Newydd
  • Ymarfer y sgiliau sydd gyda chi
  • Bod yn fwy hyderus
  • Dangos i gyflogwyr y gallwch gadw at oriau rheolaidd ac aros yn ymrwymedig i dasg
  • Cwrdd â phobl newydd a chael tystlythyrau
  • Eich helpu i gael swydd

Hefyd mae gwirfoddoli'n ffordd wych ichi:

  • Wneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau
  • Aros yn weithgar ac iach
  • Helpu i godi proffil pobl gyda syndrom Down yn eich cymuned
  • Dod o hyd i ddiddordebau neu waith newydd rydych yn eu mwynhau

Benefits Information

I gael gwybod sut y bydd gwirfoddoli'n effeithio ar eich budd-daliadau cliciwch yma

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

Bydd y DSA yn eich cysylltu â'r asiantaeth gymorth ac/neu sefydliad cywir.

Os ydych am ddod o hyd i waith gwirfoddol, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.

Dewch i gwrdd â Daniel


Fe wnaeth Daniel esbonio ei fod yn chwilio am fwy o amrywiaeth yn ei wythnos ac yr hoffai'r cyfle i geisio profiad gwaith.
Darllenwch ragor…