Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Gwirfoddoli

Rydych yn dewis rhoi eich amser rhydd i helpu pobl eraill heb gael eich talu amdano.Gallwch wirfoddoli gydag unrhyw fath o elusen.

Budd-daliadau:

  • Dysgu Sgiliau Newydd
  • Ymarfer y sgiliau sydd gyda chi
  • Bod yn fwy hyderus
  • Dangos i gyflogwyr y gallwch gadw at oriau rheolaidd ac aros yn ymrwymedig i dasg
  • Cwrdd â phobl newydd a chael tystlythyrau
  • Eich helpu i gael swydd

Hefyd mae gwirfoddoli'n ffordd wych ichi:

  • Wneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau
  • Aros yn weithgar ac iach
  • Helpu i godi proffil pobl gyda syndrom Down yn eich cymuned
  • Dod o hyd i ddiddordebau neu waith newydd rydych yn eu mwynhau

Benefits Information

I gael gwybod sut y bydd gwirfoddoli'n effeithio ar eich budd-daliadau cliciwch yma

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

WorkFit will make sure that the volunteering placement fits your personal requirements and support needs, and that you are fully supported at work by a buddy. We will be with you at all stages and will continue to support you throughout your placement.

If you want to find some voluntary work, register on to the WorkFit Project. If you need help, ask your carer/parent.

Dewch i gwrdd â Daniel


Fe wnaeth Daniel esbonio ei fod yn chwilio am fwy o amrywiaeth yn ei wythnos ac yr hoffai'r cyfle i geisio profiad gwaith.
Darllenwch ragor…