Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Prentisiaethau/Interniaethau â Chymorth

Bydd y cyflogwr yn eich hyfforddi i ddysgu sgiliau penodol ar gyer swydd benodol.Mae'n rhaid ichi wybod pa fath/maes o waith rydych am ei wneud.Ceiswch wneud ychydig o wirfoddoli neu leoliadau gwaith er mwyn cael mwy o syniadau ynghylch y math/maes o waith rydych am ei wneud.

Budd-daliadau:

  • Trefnwch hyfforddiant
  • Dechreuwch ennill sgiliau ar gyfer swydd benodol

Benefits Information

To find out how an apprenticeship will affect your benefits click here.

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

Bydd y DSA yn sicrhau bod eich hyfforddiant yn addas ar gyfer eich gofynion personol a'ch anghenion ynghylch cefnogaeth, yn cynnig y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd.

Byddwn yn eich cysylltu â'r asiantaeth gymorth ac/neu gyflogwr cywir.

Os ydych am ddod o hyd i swyddi prentisiaeth, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.

Meet Sean

meet-sean
Sean works at the Holiday In Express.
Read more…