Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Prentisiaethau/Interniaethau â Chymorth

Bydd y cyflogwr yn eich hyfforddi i ddysgu sgiliau penodol ar gyer swydd benodol.Mae'n rhaid ichi wybod pa fath/maes o waith rydych am ei wneud.Ceiswch wneud ychydig o wirfoddoli neu leoliadau gwaith er mwyn cael mwy o syniadau ynghylch y math/maes o waith rydych am ei wneud.

Budd-daliadau:

  • Trefnwch hyfforddiant
  • Dechreuwch ennill sgiliau ar gyfer swydd benodol

Benefits Information

To find out how an apprenticeship will affect your benefits click here.

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

Bydd y DSA yn sicrhau bod eich hyfforddiant yn addas ar gyfer eich gofynion personol a'ch anghenion ynghylch cefnogaeth, yn cynnig y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd.

WorkFit will make sure that the apprenticeship or internship fits your personal requirements and support needs, and that you are fully supported at work. We will be with you at all stages and will continue to support you when you start your apprenticeship or internship

Os ydych am ddod o hyd i swyddi prentisiaeth, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.

Meet Sean

meet-sean
Sean works at the Holiday In Express.
Read more…