Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Gwaith am dâl

You will be taken on by an employer as a paid employee. You will have a contract of employment and employment rights.

Budd-daliadau:

  • Yn annog annibyniaeth
  • Cael sgiliau newydd yn gysylltiedig â bywyd cymdeithasol i oedolion
  • Cylch ehangach o ffrindiau
  • Ennill hyd yn oed mwy o hyder

A fydd hyn yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

I gael gwybod sut y bydd gwirfoddoli'n effeithio ar eich budd-daliadau cliciwch yma

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

Bydd y DSA yn sicrhau bod y swydd yn addas ar gyfer eich gofynion personol a'ch anghenion ynghylch cefnogaeth, yn cynnig cynnydd trwy hyfforddiant.

Byddwn yn eich cysylltu â'r asiantaeth gymorth ac/neu gyflogwr cywir.

Os ydych am ddod o hyd i waith â thâl, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.

Meet Timothy

meet-timothy
Timothy works at Timpson Ltd.
Read more…