Os oes gennych syndrom Down ac rydych am ddod o hyd i gyfleoedd gwaith, cofrestrwch ar y rhaglen WorkFit isod.

Mae gwaith yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae rhai pobl eisiau swydd â thâl; mae rhai pobl eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl.

Bydd staff WorkFit yn gwrando ar eich gobeithion ac uchelgeisiau a gallant eich helpu i fod yn fwy annibynnol, cael sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, ennill arian, ac ymfalchïo ynoch eich hunan.

Gweler isod i gael gwybod rhagor ar eich opsiynau.

Yn barod i chwilio am waith? Cofrestru!

Information for WorkFit Candidates/Families about the Coronavirus pandemic is available at : https://www.downs-syndrome.org.uk/coronavirus-covid-19/

Information for WorkFit candidates and their families about returning to work is available at: http://www.dsworkfit.org.uk/2020/05/22/workfit-candidate-family-carers-support-with-the-impact-of-covid-19/

If you have a general enquiry about WorkFit, please email dsworkfit@downs-syndrome.org.uk

If you have an urgent matter that requires immediate attention, please call Alison Thwaite on 07973 612720

WorkFit updates will continue to be shared on Twitter @DSWorkFit

 

Gwaith am dâl

You will be taken on by an employer as a paid employee. You will have a contract of employment and employment rights.

Budd-daliadau:

  • Yn annog annibyniaeth
  • Cael sgiliau newydd yn gysylltiedig â bywyd cymdeithasol i oedolion
  • Cylch ehangach o ffrindiau
  • Ennill hyd yn oed mwy o hyder

A fydd hyn yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

I gael gwybod sut y bydd gwirfoddoli'n effeithio ar eich budd-daliadau cliciwch yma

Pa gefnogaeth fyddaf yn ei chael?

WorkFit will make sure that the job fits your personal requirements and support needs, and that you are fully supported and trained by a named buddy at work. We will be with you at all stages and will continue to support you when you start your job.

Os ydych am ddod o hyd i waith â thâl, cofrestrwch gyda'r Prosiect WorkFit.Os oes arnoch angen help, gofynnwch i'ch gofalwr/rhiant.

Meet Timothy

meet-timothy
Timothy works at Timpson Ltd.
Read more…