Cofrestru gyda WorkFit am ddim

Tystlythyrau

  • Mae cymorth WorkFit yn ail-ddatgan fy arferion da ac yn cynnig dealltwiaeth well o bobl y mae syndrom Down arnyn nhw.Frankie a Benny
  • Wedi sesiwn hyfforddi llwyddiannus, mae'n galonogol imi wybod y byddaf yn effeithio'n bersonol ar sgiliau dysgu a sgiliau bywyd unigolyn. Mae'n galonogol imi ddysgu am y cyfleoedd cynyddol ar gyfer pobl ifanc y mae syndrom Down arnyn nhw yng Nghymru.Waitrose
  • Mae asesiad a hyfforddiant WorkFit wedi rhoi dealltwriaeth lawer gwell o'r cyflwr inni a'r hyn mae'n ei olygu i gyflogi rhywun y mae syndrom Down arno. Mae'n sicr yn rhywbeth yr hoffem ymwneud ag ef a'i ymgorffori mewn siopau.JoJo Maman Bebe

Fel arbenigwyr mewn syndrom Down gallwn ddarparu cyfarwyddyd pwrpasol hysbysol a hyfforddiant i gyflogwyr sy'n hurio rhywun gyda syndrom Down.

Nid oes unrhyw ymrwymiadna ffi i gofrestru'ch sefydliad ar y rhaglen WorkFit. Ble bynnag rydych chi gyda'ch anghenion recriwtio, byddwn yn eich cefnogi trwy gydol y broses.

 

Hear from our Employers about their WorkFit experiences

Beth allwn ei wneud drostoch

Asesiad y gweithle* byddwn yn adolygu'ch gweithle, nodi unrhyw broblemau ynghylch anabledd, ymgynghori ar rolau posibl a fyddai'n addas o fewn eich sefydliad a gwneud argymhellion ar gyfaddasiadau ac addasiadau rhesymol nid yn unig i gwrdd â'ch gofynion statudol dan ddeddfwriaeth anabledd a chyflogaeth ond hefyd i gyflawni'r arfer gorau yn y gweithle.

Hyfforddiant cyflogaeth pwrpasol* byddwn yn darparu hyfforddiant strwythuredig a chydlynol er mwyn cwrdd â'ch gofynion.

Bydd y prif gynnwys yn cwmpasu:

  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o syndrom Down a'r proffil dysgu penodol
  • Strategaethau rheoli
  • Cyfarwyddyd a chyngor ynghylch sut i reoli cyflogai y mae syndrom Down arno

“Addysg anferth ynghylch sut mae pobl gyda syndrom Down yn byw a dysgu.Hefyd rydym yn teimlo'n fwy hyderus am weithio gyda rhywun sydd gyda syndrom Down.” – Browns Hairdressing Group, Buckingham

Safle diogel pwrpasol: lle gallwch bostio swyddi gwag unwaith eich bod wedi derbyn ein hyfforddiant cychwynnol am ddim, mynediad am ddim i ymgeiswyr sy'n barod i weithio neu sy'n datblygu eu sgiliau ar gyfer y dyfodol, adnoddau a chymhorthion pellach ynghylch cefnogi a rheoli cyflogai gyda syndrom Down.

Cefnogaeth barhaol: trwy ein llinell gymorth gwybodaeth, gallwn gynnig cyngor arbenigol ynghylch cefnogi cyflogai gyda DS.

Beth i'w wneud nesaf

  1. Cofrestrwch am ddim gyda'r rhaglen WorkFit
  2. Byddwch yn derbyn e-bost gyda'ch manylion unigryw i fewngofnodi, fel y gallwch ddechrau defnyddio'r safle
  3. Byddwn yn cysylltu â chi er mwyn trafod eich diddordeb

Meet Sam


Training Sam has been a great learning curve for me. Thanks to the support of Cat from WorkFit, it’s reminded me how to evaluate what I do in order to provide better training, not just for Sam but for any trainee. It has also taught me to use patience, understanding and observation to find better ways of delivering the training in order to meet Sam’s needs, as well as those of his work buddies. What you get out of it is a genuine feeling of achievement, as well as pleasure of seeing someone doing so well and so obviously enjoying it.”

Tim Dean, Logistics Trainer- XPO