The WorkFit Team have returned to furlough until further notice.

Please contact Employment Development Manager, Alison Thwaite for assistance: call 07973 612720 or email alison.thwaite@downs-syndrome.org.uk 

For the latest information about Coronavirus,  please see the DSA website latest news page

WorkFit updates will continue to be shared on Twitter @DSWorkFit

If you have a general enquiry about WorkFit, please email us 

For information about benefits advice, contact the DSA benefits helpline on 0333 1212 300 (not premium rate)*

The National Office address is

Canolfan Langdon Down
2A Langdon Park
Teddington
Middlesex
TW11 9PS

The South West Office address is

Hannah’s at Seale Hayne
Howton Lane
Newton Abbott
TQ12 6NQ

Telephone: 0333 1212 300 (not premium rate)*
General Email: dsworkfit@downs-syndrome.org.uk
Website: https://www.downs-syndrome.org.uk/

DSA and WorkFit Social Media

Ar y Trên
Yr orsaf drên agosaf yw Hampton Wick – 5 munud i ffwrdd ar droed. Mae'n cysylltu'n hawdd â Waterloo, Vauxhall, Clapham Junction, Wimbledon a Richmond.Trowch i'r dde o flaen yr orsaf ac yna dilyn y cyfarwyddiadau isod fel eich bod yn gyrru o Kingston.Mae Langdon Park oddi ar Kingston Road, yn gyferbyn â Wick Road.Rydym yn yr adeilad mawr ar y dde, y tu ôl i'r bordiau gwyrdd, ar ôl ichi droi i mewn i Langdon Park.

Ar y Bws
Mae'r281 yn stopio gyferbyn â'r adeilad, wrth deithio o Tolworth a Kingston mewn un cyfeiriad, a Teddington a Twickenham yn y llall. Mae'r 285, sy'n cysylltu Kingston â maes awyr Heathrow yn stopio y tu allan hefyd.Croeswch y brif ffordd ac mae'r adeilad ar y dde.

Mewn Car
Os ydych yn gyrru o Kingston, gyrrwch heibio i orsaf Hampton Wick ar y dde ac yna cymerwch y cyntaf i'r dde ar ôl Normansfield Avenue, ychydig ar ôl y bordiau gwyrdd. Nid yw hwn wedi'i enwi ar y map ond ei enw yw “Langdon Park”.Trowch ar unwaith i'r dde eto a pharcio mewn un o'r lleoedd a nodir “L.D.C. Reserved Parking”.Cerddwch i lawr y llwybr graean (ag ymylon briciau coch) a byddwch yn cyrraedd drws coch mawr ar y chwith, sef y brif fynedfa i'r adeilad. Os ydych yn nesáu o gyfeiriad Twickenham/Richmond yna cymerwch y cyntaf ar y chwith ar ôl Holmesdale Road i mewn i Langdon Park ac yna parhewch fel uchod.

*Codir tâl ar ein rhif 0333 newydd ar y gyfradd genedlaethol ar gyfer galwadau symudol a llinell dir fel ei gilydd, yn wahanol i rifau 0845 a all fod yn ddrud ar gyfer ffonau symudol.Cynhwysir eich galwadau o fewn eich lwfans munudau heb bremiwm.

 

[/one_half]

 

Our team supports job-seekers throughout England and Wales. All services and support are free.