We have Employment Development Officers covering England and Wales. For more information on how WorkFit can help you, contact the WorkFit team below.

Tel: 0333 1212 300 (not premium rate)*
Email Us: dsworkfit@downs-syndrome.org.uk

For information about benefits advice, contact the DSA benefits helpline on 0333 1212 300 (not premium rate)*

The National Office address is

Canolfan Langdon Down
2A Langdon Park
Teddington
Middlesex
TW11 9PS

Telephone: 0333 1212 300 (not premium rate)*
General Email: info@downs-syndrome.org.uk
Website: https://www.downs-syndrome.org.uk/

 

map

Cyfarwyddiadau

Ar y Trên
Yr orsaf drên agosaf yw Hampton Wick – 5 munud i ffwrdd ar droed. Mae'n cysylltu'n hawdd â Waterloo, Vauxhall, Clapham Junction, Wimbledon a Richmond.Trowch i'r dde o flaen yr orsaf ac yna dilyn y cyfarwyddiadau isod fel eich bod yn gyrru o Kingston.Mae Langdon Park oddi ar Kingston Road, yn gyferbyn â Wick Road.Rydym yn yr adeilad mawr ar y dde, y tu ôl i'r bordiau gwyrdd, ar ôl ichi droi i mewn i Langdon Park.

Ar y Bws
Mae'r281 yn stopio gyferbyn â'r adeilad, wrth deithio o Tolworth a Kingston mewn un cyfeiriad, a Teddington a Twickenham yn y llall. Mae'r 285, sy'n cysylltu Kingston â maes awyr Heathrow yn stopio y tu allan hefyd.Croeswch y brif ffordd ac mae'r adeilad ar y dde.

Mewn Car
Os ydych yn gyrru o Kingston, gyrrwch heibio i orsaf Hampton Wick ar y dde ac yna cymerwch y cyntaf i'r dde ar ôl Normansfield Avenue, ychydig ar ôl y bordiau gwyrdd. Nid yw hwn wedi'i enwi ar y map ond ei enw yw “Langdon Park”.Trowch ar unwaith i'r dde eto a pharcio mewn un o'r lleoedd a nodir “L.D.C. Reserved Parking”.Cerddwch i lawr y llwybr graean (ag ymylon briciau coch) a byddwch yn cyrraedd drws coch mawr ar y chwith, sef y brif fynedfa i'r adeilad. Os ydych yn nesáu o gyfeiriad Twickenham/Richmond yna cymerwch y cyntaf ar y chwith ar ôl Holmesdale Road i mewn i Langdon Park ac yna parhewch fel uchod.

*Codir tâl ar ein rhif 0333 newydd ar y gyfradd genedlaethol ar gyfer galwadau symudol a llinell dir fel ei gilydd, yn wahanol i rifau 0845 a all fod yn ddrud ar gyfer ffonau symudol.Cynhwysir eich galwadau o fewn eich lwfans munudau heb bremiwm.