Wrthi'n cysylltu cyflogwyr a chyflogeion gyda Syndrom Down

Ynglŷn â ni

Mae WorkFit yn wasanaeth sy'n troi'r cysyniad 'cyflogaeth gyda chefnogaeth' ar ei ben.

Mae'n wasanaeth pwrpasol yn benodol ar gyfer hyfforddi cyflogwyr ynghylch proffil dysgu Syndrom Down.Wrthi'n dod o hyd i'r cyfleoedd cyflogaeth cywir, ar gyfer y bobl gywir.

Nid yw cyflogaeth gyda chefnogaeth yn ben taith ond yn garreg gamu i lwybr gyrfaol.

Mae'r DSA am symud i ffwrdd o'r cysyniad o 'roi rhywbeth i bobl i'w wneud' i ymagwedd sy'n cynyddu cyflogeion tuag at ganlyniadau newydd, trwy hyfforddiant, adeiladu hyder a datblygu sgiliau.

Rydym yn cydnabod nad yw gwaith am dâl yn gywir i bawb.Gall yr ateb gyflogaeth gynnwys;

Beth bynnag yw'r ateb, mae cefnogaeth benodol syndrom Down yn hanfodol.Mae hyfforddiant cyffredinol yn methu gormod o ffactorau.

Nid yw Cymdeithas Syndrom Down yn gyfrifol am unrhyw safleoedd allanol. I gael manylion llawn gwelwch ein Polisi Priefatrwydd a Thelerau ac Amodau