Wrthi'n cysylltu cyflogwyr a chyflogeion gyda Syndrom Down

Ynglŷn â ni

Mae WorkFit yn wasanaeth sy'n troi'r cysyniad 'cyflogaeth gyda chefnogaeth' ar ei ben.

It is a tailored service dedicated to training employers about the learning associated with people with Down’s syndrome. Finding the right employment opportunities, for the right people

Nid yw cyflogaeth gyda chefnogaeth yn ben taith ond yn garreg gamu i lwybr gyrfaol.

Mae'r DSA am symud i ffwrdd o'r cysyniad o 'roi rhywbeth i bobl i'w wneud' i ymagwedd sy'n cynyddu cyflogeion tuag at ganlyniadau newydd, trwy hyfforddiant, adeiladu hyder a datblygu sgiliau.

Rydym yn cydnabod nad yw gwaith am dâl yn gywir i bawb.Gall yr ateb gyflogaeth gynnwys;

Beth bynnag yw'r ateb, mae cefnogaeth benodol syndrom Down yn hanfodol.Mae hyfforddiant cyffredinol yn methu gormod o ffactorau.

Nid yw Cymdeithas Syndrom Down yn gyfrifol am unrhyw safleoedd allanol. I gael manylion llawn gwelwch ein Polisi Priefatrwydd a Thelerau ac Amodau